Co zyskasz?

Naszym klientom oferujemy wymierne korzyści wynikające z systematycznego stosowania diety Qi (czyt. czi):

  1. Poprawę kondycji organizmu potwierdzoną porównawczymi wynikami badań krwi wykonanych przed podjęciem diety i po 12 tygodniu jej stosowania.
  2. Zwiększenie odporności na dotychczasowe sezonowe choroby np. grypę.
  3. Poprawę funkcjonowania układu trawiennego (zanik zaparcia, biegunki).
  4. Poprawę samopoczucia, wrażenie większej energii, wzrost odporności na zmęczenie.
  5. Zredukowanie nadwagi.
  6. Wygodny system żywienia.
stat4u